Przejdź do treści

Kruszewscy BIZ

Polityka prywatności i cookies.

#biznes #ludzie #technologia

Kto administruje Twoimi danymi osobowymi?

 

Tu nie ma niespodzianek – Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Kruszewscy Biz sp. z o.o. sk. z siedzibą w Poznaniu (61-502), ul. Langiewicza 2/10, o nadanym nr NIP 7822424327 (dalej jako Spółka lub Administrator).

W jaki sposób możesz porozmawiać z nami o swoich danych osobowych?

Masz dwie możliwości: z Administratorem możesz skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany powyżej lub wysyłając e-mail na adres: biuro@kruszewscy.biz

Bez obaw, dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Chcesz wiedzieć, jak?

Zapewniamy wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Jesteśmy z IT, coś o tym wiemy.

Przetwarzamy Twoje dane, a Ty masz do nich prawa! Zawsze możesz zrobić to:

Od Administratora możesz zażądać:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;

 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 • usunięcia Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;

 • przenoszenia Twoich danych osobowych.

Masz też prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe na stronie urzędu pod adresem www.uodo.gov.pl) w przypadku gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Po co i w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe? Twoje dane osobowe przetwarzamy w poniższych celach:

Zawarcie i realizacja umowy:

 • realizacji umowy (w tym w celach kontaktowych, realizacji rozliczeń i płatności niezbędnych do jej realizacji) lub podjęcia działań na Twoje żądanie w celu jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub kontaktu z pracownikami kontrahenta w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionym interesem jest realizacja umowy),

 • archiwizacji danych po realizacji umowy (na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami prawa oraz na podst. art. 6 ust. 1 lit. f RODO dla danych przechowywanych w archiwach i kopiach bezpieczeństwa – prawnie uzasadnionym interesem jest dochodzenie roszczeń lub ochrona przed takimi roszczeniami oraz zapewnienie integralności danych),

 • obsługi posprzedażowej, szczeg. rozpatrywania i realizacji reklamacji lub innych roszczeń, prowadzenia procesu windykacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionym interesem jest dochodzenie i obrona przed roszczeniami), realizacji zobowiązań prawnych wynikających z prowadzenia działalności, m.in. z przepisów prawa podatkowego czy cywilnego, np. w zakresie rachunkowości i podatków (art. 6 ust. 1 lit. c). Podanie danych jest wymogiem umownym i/lub warunkiem zawarcia umowy, jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Niektóre czynności przetwarzania w ramach realizacji umowy są uregulowane prawnie, ich podanie jest niezbędne w celu realizacji umowy.

Kontakt i korespondencja, w tym drogą elektroniczną (mailowo i za pomocą formularza kontaktowego na stronie www):

 • odpowiedzi na zadane pytanie lub przesłaną wiadomość, na podst. zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

 • przesyłania informacji, w tym treści marketingowych, jeśli wyraziłeś/aś na to zgodę, na podst. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

 • odpowiedzi na zapytanie dotyczące oferty lub odpowiedzi na przesłaną nam ofertę oraz realizacji działań, o które się zwróciłeś/aś, na podst. art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

 • w celu prowadzenia korespondencji w związku z realizacją przepisów prawa, np. przy postępowaniu reklamacyjnym lub realizując prawa wynikające z RODO, np. prawo do dostępu do danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi, dostarczenia zamówionych treści lub spełnienia Twoich żądań. W niektórych przypadkach podanie danych może być wymogiem prawnym, np. gdy jesteśmy zobowiązani zweryfikować wnioskodawcę przed udostępnieniem danych.

Zgodę można w każdej chwili wycofać, zgłaszając wniosek tym samym kanałem komunikacji. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Media społecznościowe:

 • odpowiedzi na zadane pytanie lub przesłaną wiadomość, na podst. zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

 • przesyłania informacji, w tym treści marketingowych, jeśli wyraziłeś/aś na to zgodę, na podst. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

 • odpowiedzi na zapytanie dotyczące oferty lub odpowiedzi na przesłaną nam ofertę oraz realizacji działań, o które się zwróciłeś/aś, na podst. art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

 • tworzenia profilu użytkownika i wysyłania spersonalizowanej reklamy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych w mediach społecznościowych znajdują się w politykach prywatności poszczeg. serwisów. Twoje dane osobowe są lub mogą być przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do następujących celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora: 

 • wewnętrzna administracja i organizacja pracy, w tym prowadzenie wewnętrznego nadzoru i sprawozdawczości (prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie optymalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa),

 • zapewnienie bezpieczeństwa sieci i procesów IT (prawnie uzasadnionym interesem jest ochrona osób i mienia).

Do kogo trafiają Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy przede wszystkim spółkom powiązanym z grupy Outworking, Trescor oraz Tetos, w celu realizacji zlecanych usług, m.in. kadrowo-płacowych, rachunkowych, księgowych, call center, rekrutacyjnych, a także firmom dostarczającym oprogramowanie księgowe i biurowe, pocztę elektroniczną, platformę elektroniczną do prowadzenia szkoleń online, firmom kurierskim, operatorom pocztowym, firmom serwisującym oprogramowanie i urządzenia oraz innym firmom świadczącym usługi serwisowe lub w zakresie IT.

Dane przetwarzane są na podstawie umowy z nami i wyłącznie z naszego polecenia. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Twoich danych na użytek własny – jedynie do realizacji określonych powyżej zadań. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe, zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. Twoje dane osobowe udostępniamy lub możemy udostępnić również uprawnionym pracownikom Spółki, którzy w imieniu Administratora wykonują zadania związane z przetwarzaniem Twoich danych.

A co z przekazywaniem Twoich danych poza EOG?

Poza przypadkami wyrażenia stosownej zgody, Twoje dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych. W przypadku wyrażenia stosownej zgody dane osobowe mogą być lub będą udostępnione firmie Facebook Ireland Ltd., LinkedIn Ireland Unlimited i/lub Google Ireland Limited (Serwisy). Zgodnie z ponadnarodowym charakterem przepływu danych w ramach tych Serwisów dochodzi do transferu Twoich danych poza EOG, w tym do krajów, dla których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony. Ochronę danych zapewnia przede wszystkim zastosowanie Standardowych Klauzul Umownych wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami (m.in. szyfrowanie danych). Więcej informacji na temat przetwarzania danych w tych Serwisach można znaleźć w politykach prywatności Serwisów (odpowiednio na: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation i https://policies.google.com/). Dane te są przetwarzane w ten sposób w celach marketingowych (wykorzystujemy narzędzia marketingowe i wtyczki społecznościowe na naszej stronie www) oraz w celu utrzymania komunikacji z klientem (media społecznościowe – Facebook, YouTube, LinkedIn). Dane są przekazywane wyłącznie na podstawie Twojej wyraźnej zgody.

Na jak długo zostają z nami Twoje dane osobowe?

Będziemy przechowywali Twoje dane osobowe przez okres konieczny do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub przez okres zgodny z przepisami prawa. Twoje dane mogą być przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z zawartej pomiędzy nami umowy, do czasu upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego lub w przypadku udzielonej zgody – do momentu jej wycofania (jednak bez wpływu na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem).

A co, gdy w budynku znajdują się kamery? Monitoring wizyjny

Na terenach budynków, w których świadczone będą usługi szkoleniowe, może być prowadzony monitoring wideo. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w recepcjach budynków.

Czy podejmujemy decyzje w oparciu o Twoje dane?

 

W oparciu o Twoje dane osobowe nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, nie dokonujemy również na ich podstawie automatycznego profilowania.

Cookies: Informacje ogólne

Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: k-biz.pl

Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest:  Kruszewscy Biz sp. z o.o. sk. z siedzibą w Poznaniu (61-502), ul. Langiewicza 2/10.

Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro@kruszewscy.biz

Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

 • Prowadzenie newslettera

 • Prowadzenie rozmów typu chat online

 • Obsługa zapytań przez formularz

 • Realizacja zamówionych usług

 • Prezentacja oferty lub informacji


Cookies: Informacje szczegółowe


 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

 4. Podstawą prawną do używania przez nas cookies niezbędnych jest nasz prawnie uzasadniony interes, tj. prawo do prowadzenia strony internetowej wspierającej naszą działalność oraz konieczność zachowania jej bezpieczeństwa. Podstawą prawną do używania przez nas pozostałych cookies jest zgoda Użytkownika.

 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 •  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 • tworzenia profilu użytkownika i dostarczania reklam określonym grupom odbiorców.

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne do działania strony” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu

 • „analityczne” pliki cookies umożliwiające poprawę funkcjonowania strony oraz dostosowanie strony do potrzeb Użytkownika;

 • „marketing” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 2. Operator Strony informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.

 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 4. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach: 

Wykaz ciasteczek:

RodzajNazwa ciasteczkaCel/FunkcjaOkres wygaśnięciaTransfer poza EOG
NiezbędneelementorPlik cookie umożliwia właścicielowi strony wdrożenie lub zmianę treści strony w czasie rzeczywistymStałen.dot.
Analityczne_gaOkreślenie sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika2 lataUSA
_gidOkreślenie sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika1 dzieńUSA
_gatOgraniczenie ilości żądań1 dzieńUSA
Marketing_ ads/ga-audiencesSłuży do wykrywania, czy użytkownik ma tendencję do opuszczania strony poprzez ruchy kursora.sesyjneUSA
ads/ga-audiencesSłuży do wykrywania, czy użytkownik ma tendencję do opuszczania strony poprzez ruchy kursora.sesyjneUSA

Kruszewscy BIZ sp. z o.o. S.K

ul. Langiewicza 2/10
61-502 Poznań

Kompleksowe usługi dla braży IT, szkolenia, consulting, wdrożenia, rozwiązania dla biznesu.

Copyright © 2023 K.biz All Rights Reserved